HIZLI TEKLİF ALIN
 
 
 
 
SAĞLIK

Yatarak Tedavilerde:

Dökümlü hastane faturaları, yatış nedenini gösterir rapor,
Cerrahi girişimlerde ayrıntılı ameliyat raporu (parça alınmışsa patoloji sonuç raporu dahil)
Gerekli görüldüğünde müşahede dosyası, trafik kazası tespit tutanağı, adli rapor, adli tutanak, alkol raporu, sigortalı beyanı,
Epikriz ( akış özeti) raporu,
Gerekli görüldüğünde laparoskopik / artroskopik / endoskopik ameliyat kasetleri
Yatışa ilişkin tüm tahlil ve radyoloji raporları

Ayakta Tedavilerde:

Doktor muayenelerinde:

Doktor ücretini gösterir (Dr. Kaşesi ve branşı mutlaka belirtilmelidir.)
Fatura veya serbest meslek makbuzu (Kasa fişleri geçersizdir.)
Muayene sırasında ultrason yapılmış ise çıktı aslı veya raporu (Gerektiğinde tıbbi kayıt istenebilir.)

İlaç Giderlerinde:

İlgili doktor reçetesi aslı (Gerektiğinde doktor raporu)
Kasa fişi veya fatura
İlaç ismi ve fiyatlarının bulunduğu ilaç kupür ve barkotları
Sürekli kullanılan ilaçlar için doktor raporu

Tahlil - Röntgen ve Modern Teşhis Yöntemlerinde:

Doktor istek yazısı / sevk pusulası veya raporu
İlgili harcamaları gösteren faturalar
İnceleme sonuçları, raporlar, gerektiğinde tıbbi kayıt

Fizik Tedavilerde:

Tedaviyi gerektiren görüntüleme sonuçları (MR, Ultrason vb.)
Doktor istek yazısı, düzenlediği tedaviyi gösterir detaylı rapor (Her seans için gerekli tedavi ve toplam seansın belirtilmesi şarttır.)

Annelik Teminatında:

İlgili doğum ve doktor raporu
Dökümlü hastane faturası
Gerektiğinde müşahede dosyası