HIZLI TEKLİF ALIN
 
 
 
 


İshan Sigorta Haber > DAHA YEŞİL, YAŞANILASI BİR DÜNYA İÇİN GERİ DÖNÜŞÜM

<span style="text-align: justify;">Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar...</span>

Beğen / Favorilere Ekle

DAHA YEŞİL, DAHA TEMİZ, YAŞANILASI BİR DÜNYA İÇİN GERİ DÖNÜŞÜM….

Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm denir. İkinci bir tanım olarak da geri dönüşüm terimini, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması olarak açıklayabiliriz. 
KONUT YANGIN SİGORTASI
Hemen Başvur

Geri dönüşebilen maddeler; cam, kağıt, alüminyum, plastik, piller, motor yağı, akümülatörler, beton, organik atıklar ve elektronik atıklar olarak sıralanabilir. 

Nüfus artışı, yaşam standartlarının yükselmesi, şehirleşme, tüketim maddelerinin çeşitlenmesi gibi nedenlerle dünyamıza bırakılan atık maddeler giderek artmaktadır. Belli bir orandaki atıkları ekosistem belli sürelerde temizleyebilmesine rağmen bugün ulaşılan atık sayısı ekosistemlerin temizlenme gücünün oldukça üzerine çıkmıştır. 

Dünya çapında yapılan araştırmalar sonucunda her yıl binlerce ton atık hammaddenin geri dönüştürmek yerine imha edildiğini gösterdi. Doğal kaynakların azalması nedeniyle hammadde sıkıntısının maliyetlere ciddi yansıdığı günümüzde çok yüksek meblağlarda paranın bu şekilde boşa gitmesi küresel bilincin hala gelişmediğinin de bir önemli bir göstergesi.

Küresel
karbon emisyonunun düşürülmesi , sınırlı   doğal kaynakların verimli kullanılması için asıl çözüm ise tüketicinin bilinçlendirilmesi olarak görülüyor.   Kanunlar, yönetmelikler ve eğitim seferberliği ile tüketicinin seçim yaparken dikkat etmesi gerekenler, atıkların kolay ayrıştırılmasını sağlayan uygulamalar öğretilebilir. a gitmesi küresel bilincin hala gelişmediğinin de bir önemli bir göstergesi. 

Diğer taraftan üretim sektöründe paketlerin yeninden tasarlanması gibi önlemlerle daha az hammadde tüketimi de sağlanabilir. Atık hammaddelerin geri dönüşüm sürecinin doğal kaynaklı hammaddelerin elde edilmesinden çok daha ucuz olduğunu göz önünde bulundurursak ,her yıl imha edilen yüksek fiyatlara sahip geri dönüşüme müsait hammaddelerin asıl değerinin para değil doğanın korunmasını için büyük bir adım olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Geri dönüşüm , malzeme üretiminde endüstriyelişlem sayısını azaltması suretiyle aynızamanda enerji tasarrufu sağlar. Örneğin; metal içecek kutularının geri dönüşümü işleminde bu metaller direkt olarak eritilerek yeni ürün haline dönüştürüldüğünde bu metallerin üretimi için kullanılan maden cevheri ve bu cevherin saflaştırılma işlemlerine gerek olmadan üretim gerçekleştirilebilmektedir. Bu şekilde bir alüminyum kutunun geri dönüşümünden % 96 oranında enerji tasarrufu sağlanabilecektir. Benzer şekilde katı atıklarda ayrılan kağıdın yeniden işleme sokulması için gerekli olan enerji normal işlemler için gerekli olanın % 50’si kadardır. Aynı şekilde cam ve plastik atıkların da geri dönüşümünden önemli oranda enerji tasarrufu sağlanabilir. 

Geri dönüşümün uzun vadede verimli bir ekonomik yatırım olduğu da asla unutulmamalıdır. Hammaddelerin sürekli azalması ve doğal kaynakların hızla tükenmesi sonucunda ilerleyen dönemlerde ekonomik problemlerin de ortaya çıkması kaçınılmaz bir sonuç olacaktır. Ve işte bu noktada geri dönüşüm ekonomi üzerinde olumlu etki yaparak yeni iş imkanları sağlayacak ve gelecek kuşaklara doğal kaynaklardan yararlanma olanağı sağlayacaktır. 

Yüzyıl kadar önce keşfedilen ve günlük hayatta gittikçe daha sık kullanmaya başladığımız pil ve akümülatörler kolay taşınmaları ve pratiklikleri nedeniyle daha fazla miktarlarda tüketilmekte ve üretilmektedir. Pil atıkları içerdikleri zararlı maddeler sebebiyle tehlikeli özellikler taşımakta ve bilhassa su ve toprak kirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. 

Ayrıca çöpe atılarak zamanla bozulan ve gövdesinde akıntı meydana gelen pillerin içeriğinde bulunan cıva, kadmiyum ve kurşunun, kansere, nörolojik bozukluklara, akciğer hastalıklarına, beyin iltihaplanmasına ve kısırlığa yol açtığı bilinmektedir. 

Cam, aşırı soğutulmuş alkali ve toprak alkali metal oksitleriyle, diğer bazı metal oksitlerin çözülmesinden oluşan bir sıvı olup ana maddesi (SiO2) silisyumdur. Kalitesinde herhangi bir değişiklik olmaksızın %100 geri dönüştürülebilen ve sonsuz defa ikincil hammadde olarak tekrar üretime dahil edilebilen cam ambalaj atıklarının küçük bir bölümü, cadde ve sokaklarda yerleştirilmiş kumbaralar ile kaynağından ve dolum tesisleriyle toptancılardan satın alınarak toplanır. Kalan büyük bölüm ise, atık depolama alanlarında ambalaj atıklarını ayırma faaliyetlerinde bulunan çöplük işletmecileri ve diğer hurdacı tedarikçilerden temin edilir. Böylece kumbaralar ve toplayıcılar olmak üzere iki ana kanalla geri dönüşüm tesislerine ulaşan cam ambalaj atıkları ikincil hammadde olarak kullanılır. Camın geri kazanımıyla enerji tüketiminde %25,hava kirliliğinde %20,maden atığında %80 su tüketiminde ise %50 azalma sağlanabilir. Yine camın geri kazanımıyla kum, soda , kireç gibi doğal kaynaklar korunmuş olur. 

Plastik, karbonun (C), hidrojen (H), oksijen (O), azot (N) ve diğer organik ya da inorganik elementler ile oluşturduğu monomer adı verilen, basit yapıdaki moleküllü gruplardaki bağın koparılarak, polimer adı verilen uzun ve zincirli bir yapıya dönüştürülmesi ile elde edilen malzemelere verilen isimdir. Plastikler atıkların doğaya atıldıklarında, bozunma sıcaklıklarının yüksek olması, ultroviyole ışınlarına ve doğadaki bakterilere karşı dayanıklı olması onların doğada uzun süre kalmalarına sebeptir. Bir plastik şişenin doğada yok oluşu 3 bin yıl sürebilir. Bu sebepledir ki özellikle plastik atıkların geri dönüşümü toplumsal bir zorunluluktur. 

Metaller çok değişik türde üstün özellikleri nedeniyle endüstride geniş uygulama alanına sahiplerdir. Özellikle üstün mekanik özelliklere sahip olduklarından en önemli yapı ve makine malzemesi sayılırlar. Metaller demir esaslı metaller ve demir dışı metaller olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Çelik demir esaslı metal , alüminyumun ise demir dışı metal olarak geri dönüşüm ve geri kazanım piyasasında çok büyük paya sahip malzemelerdir. 

Kullanılmış çelik geri kazanılıp üretime sokulduğunda çelik hammadde kaynağı korunmuş olur.1000 kg kullanılmış çelik geri kazanılıp tekrar çelik üretiminde kullanıldığı zaman 1050 kg demir cevherinden, 454 kg kok kömüründen ve 55 kg da kireç taşından tasarruf edilmiş olunur. 

Alüminyum ise yeryüzünde oksijen ve silisten sonra en bol bulunan maddelerden biridir. Yeryüzünde %8 oranı ile en çok bulunan metallerden olmasına rağmen ,bu günkü tüketim hızıyla kullanmaya devam edersek 1000 içinde rezervlerin tükenmesi söz konusudur. 

1 ton kullanılmış alüminyumdan alüminyum üretilirse 1300 kg boksit madeni, 15000 litre soğutma suyu,860 litre proses suyu kazanılmış olur. 

E-Atık (elektronik atık) ya da ingilizce tanımıyla WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment") , kullanım ömrünü tamamlamış olan, içerisinde bir veya daha fazla elektrik iletim elemanı bulunduran ürünlere verilen addır. E-Atık için kabul edilmiş kesin bir kapsam olmamakla beraber bozuk, kırık, tamir edilemez olarak görülen veri işleme, telekomünikasyon, iş eğlence veya ev için kullanılan araç gereçler genel olarak bu gruba dahil edilmektedir. 


Kağıt, kültürel ve sanayi alanındaki yeri ile insanlığın en önemli ihtiyaç maddelerinden biri olup, kağıt sanayinin gelişmesi bir ülkenin sanayi ve kültürel gelişmişlik düzeylerinin belirleyici etmenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Kağıt ve karton en çok kullanılan ambalaj malzemesi türü olup değerlendirilebilir nitelikli atıkların yarısından fazlasını kağıt ve karton oluşturmaktadır. Kağıt ve karton atıkların sağlıklı bir şekilde geri kazanımını sağlamak için, diğer tüm atıklarda olduğu gibi, bu atıklarında temiz şekilde toplanması ve cinslerine göre ayrılması şarttır. Atık kağıt sürekli olarak geri kazanılamaz. Her geri kazanımda, liflerin boyu kısalır ve liflerin yapışması için yardımcı maddeler ilave edilmeden yeni kağıt üretilemez.

Gazete kağıtları, kağıt kağıt atıklarının en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Kağıt ve karton üreticisi kuruluşlar, atık kağıtlardan hammadde kaynağı olarak yararlanmaktadır. Atık kağıt ve kartonun geri kazanılmasındaki en önemli faktörlerden birisi kağıt için gerekli olan selülozun daha ucuza temin edilmesidir. Hurda kağıdın tekrar kağıt imalatında kullanılması hava kirliliğini %74-94, su kirliliğini % 35, su kullanımını % 45 azaltabilmektedir 

Çevre açısından oldukça dayanıklı yüksek molekül yapılı polimerlerden ibaret doğal ve sentetik kauçuklardan üretilen ürünlerin kullanılmasını müteakip, faydalı ömürlerini tamamlamaları ile çevrede zor ortadan kalkacak “atık lastikler” oluşmaktadır. Çevrede zor ayrışır olmaları, atık lastiklerin önemli bir çevre problemi olmalarının asıl nedeni değildir. Ne kadar zor ayrışsalar da atıklar tabiatta sonunda ortadan kaldırılabilmektedir. Buna yakma ile destek de olunabilmektedir. Ancak bu atıkların bertaraf edilmesindeki en önemli sorun adetlerin fazla olmasıdır. 

Atık lastiklerin bertaraf yöntemleri ; yeniden kaplama, geri kazanma, enerji elde edilmesi, atık deposunda depolama ve ihracattır. Özellikle otobüs-kamyon lastikleri gibi bazı lastikler kaplanabilmekte ve böylece tekrar kullanılabilmektedir. 

Yağ oda sıcaklığında yüksek viskoziteye sahip, yüksek miktarda karbon ve hidrojen içeren, suyla karışmayan ancak diğer yağlarla kolayca karışabilen maddelerdir. Yağlar yiyecek, yakıt, boya, makina sanayi dahil bir çok değişik amaçlarla kullanılırlar. Ülkemizde kullanılmış bitkisel ve hayvansal yağ atıkları gelişi güzel bertaraf edilerek hem sularımız hem de yer altı sularımız kirletilmektedir. Bu atıklar değerli olup geri kazanıldığı zaman çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Böylece çevreye verebileceği zarar minimize edilebilir. 

1 litre yağ, 1 milyon litre suyu kullanılamaz, 5 milyon litre suyu içilemez duruma getirebilir.
SİGORTA TEKLİFİNİZ
 
   
 
 
Paylaş
PinIT