HIZLI TEKLİF ALIN
 
 
 
 
Özel Müşteriler Grubu 2000 yılında A.B.D’de kuruldu,

-‘Özel Müşteriler Grubu’ yüksek gelir grubu müşteri segmentine kaliteli ve ayrıcalıklı bir hizmet imkanı sağlamak amacı ile kurulmuştur.

-2003 yılında İngiltere’de A.B.D.’den sonraki ilk ofis açıldı.

-Çalışan sayısı 4 ile başlayıp sonrasında 20’ye çıktı ve şu anda dünya çapında 900 kişiden fazla personele sahiptir ve toplamda 1milyar USD prim üretimi bulunmaktadır.

Özel Müşteriler Grubunun uluslararası çapta yüksek bir trete kapasitesi bulunmaktadır.
‘’AIG Türkiye Sigorta Özel Müşteriler Grubu’’ kapsamında ilk olarak Konut ve Eşya, Koleksiyon ve Kasko poliçeleri düzenlenebilecektir.


Özel Müşteriler Grubu Underwriting 
Felsefesi;

Müşteri Odaklı iş yönetimi
  -Sıradışı
  -Yaratıcı
  -Yüksek Reasürans Kapasitesi
  -Bilgi Birikimi

Neden AIG Sigorta Özel Müşteriler Grubu
  -Konsiyerj Hasar Hizmeti
  -Deneyimli underwriting
  -Risk Yönetimi
  -Genişletilmiş wording
  -Global Hizmet


Özel Müşteriler Grubu Müşteri Seçimi

Müşteri Belirleme Kriterleri çok büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda;

Müşterinin:
-Profili
-Yaşı
-Hobileri, yaşam stili
-Gelir Kaynağı
-Toplam varlıkları
-Hasar Geçmişi
-Sahip olduğu işletmelerin ünvanları ve bunun harici birçok detay


Koleksiyon”  ÖZEL MÜŞTERİLER GRUBU


Koleksiyon Sigortalarına Genel Bakış

Dünya çapında ‘All Risk’ Teminatı

Ek teminatlar 
-Sanatçının Vefatı neticesinde Sanat Eserlerinin Değer Kazanması
-Sigortalı tarafından yeni edinilen koleksiyonlar
-Başkalarına ait eserler
-Piyasa fiyatının artışı neticesi hasar tazmini


Kasko”  ÖZEL MÜŞTERİLER GRUBU

Kasko ürünümüz az sayıda kısıtlamanın olduğu, kapsamlı bir teminat sağlayan “all risk” esaslı bir sigorta poliçesidir.


Ek Teminatlar;

-Sigortalıyı gideceği yere ulaştırma
-Kiralık Araç Teminatı
-Sınırsız Kilit Değişimi
-Ehliyet Kaybı
-Sürüş Kabiliyetinin Kaybı
-Sürücü esnekliği
-Orjinal parça ile değişim yaparak onarım


Koleksiyonlar ÖZEL MÜŞTERİLER GRUBU

Sıradışı varlıklarınız için ayrıcalıklı bir sigorta

AIG olarak benzersiz sanat koleksiyonu, antikalar ve mücevherler gibi kişiliğinizi yansıtan bu benzersiz eserleri bir araya getirmek için özveri gerektiğini biliyoruz. Sigorta konusunda sizin detaylara vermiş olduğunuz önemi biz de paylaşıyoruz. "Özel Müşteriler Grubu" ekibimiz değerli eşyalarınızı korumak için bu kıymetler kendilerine aitmiş gibi özen göstererek kapsamlı bir plan hazırlar.


KOLEKSİYONLAR SİGORTASI ÜRÜNÜMÜZÜN AVANTAJLARI

Koleksiyonlarınız için kapsamlı bir teminat

AIG,yangın,hırsızlık,deprem,seylap,dahili su,kazaen kırılma gibi rizikoları da kapsayan,neredeyse tüm dünyada geçerli all risk bir teminat sağlamaktadır. Sahip olduğunuz koleksiyonlar birden fazla adreslerde bulunsa bile teminat altındadır.

Yeni edinilen koleksiyonlar

Poliçenizde, yeni edinilen koleksiyon(ların) sigortalandığı kategoride bir sigorta bedeli belirtilmiş olması şartıyla, yeni edinilen koleksiyonlarınız tarafımızdan teminat altına alınmaktadır. Herhangi bir hasar anında, tarafımızdan ödenecek maksimum tutar, poliçede gösterilen kategoriye ait sigorta bedelinin %25'idir. Bu poliçe kapsamındaki uygun teminat için, tüm yeni edinilmiş koleksiyon(lar) için söz konusu eşyayı edinmenizi takip eden ilk 90 gün içinde bildirilmesi gerekmektedir.

Piyasa değerlemesi

Poliçe listesinde bulunan bir eşyanın hasardan hemen önceki piyasa değeri, o eşyanın poliçe üzerinde belirlenmiş tutarını veya eşyanın onarım ile eski haline döndürme sonrası piyasa değerini aşıyorsa,tarafımızdan, ödenecek tutar, poliçe üzerinde belirtilmiş tutarın %150'sine kadar olacaktır. Bu teminat geçerli bir mutabakatlı kıymet raporunun olması koşuluyla geçerlidir.

Nakliye

Taşıması yapılacak olan koleksiyonunuzdaki parça veya parçalar,taşımanın eşyanın cinsine uygun koşullarda ve profesyonel bir nakliye şirketi tarafından yapılması şartıyla teminat altındadır.

Sanatçının ölümü

Poliçe listesindeki herhangi bir sanat eseri için, bir satın alma makbuzu veya zarar veya hasar anında 3 yıldan daha eski olmayan, bağımsız eksper tarafından yapılmış mutabakatlı kıymet takdiri raporu ibraz edebilmeniz şartıyla, tarafımızdan, söz konusu eserin sanatçısının ölümünü takip eden ilk 12 ay içinde poliçe kapsamında teminat altına alınmış bir riskin gerçekleşmesi durumunda hasarlanan eserin sigorta bedelinin %200'ü oranında ödeme yapılır,sigorta bedelinin üzerinde yapacağımız ödeme azami 250.000 TL'nı geçmeyecektir.

Çift ve takımlar

Çift veya takımların herhangi bir parçasının hasarlanması durumunda size tamir ettirmek ya da hasar sonrası düşen piyasa değeri nedeniyle oluşan kıymet kaybını ödemek ve ya çiftin veya takımın tamamı için ödeme yapılması şeklindeki tazminat ödemesi seçeneklerini sunuyoruz.

Sergilemeler

Koleksiyonlarınızda bulunan eser(lerin) herhangi bir müze veya galeride sergilenmesi ve sergi alanına nakliyesi sırasında poliçe kapsamındaki bir riskin gerçekleşmesi sonucu meydana gelebilecek hasarlar teminat altındadır.

Şaraplar
İklim kontrol sistemlerinin arızalanması neticesidnde şaraplarınızın bozulması veya kazaen kırılma hasarları teminat altındadır.

RİSK YÖNETİMİ VE HASARI ÖNLEME
"AIG Sigort Özel Müşteriler Grubu" kapsamlı sigorta ürünlerinin yanısıra, koleksiyonunuzun değerini korumak ve zarar görmesini engellemek için size yardımcı olur. Sanat koleksiyonu yönetimi uzmanlarının da yardımı ile size kapsamlı bir hizmet sunuyoruz.

Doğru değerin tespiti

Mevcut piyasa değerlerini araştırıp sigorta bedellerinin doğru olarak belirlendiğinden emin olmanızı sağlarız. Gerektiği durumlarda bağımsız değerleme ve eksper uzmanları ile koordinasyon kurmanıza yardımcı oluruz.

Riziko teftiş çalışmaları

Koleksiyonlarınız için potansiyel tehditleri belirlemek ve gelecekte olabilecek hasar olasılığını ve miktarını en aza indirmek için koleksiyonlarınıza yerinde riziko teftişi yapıp çözümler üretiyoruz.

Acil durum planları

Yangın,fırtına,deprem ve diğer afetlerde koleksiyonlarınıza gelecek zararları en aza indirebilirsiniz. Size özel acil durum kurtarma planları hazırlıyoruz

Yönlendirme hizmetleri

En üst düzeyde hizmet alabilmeniz için kendi alanlarında lider olan özenle seçilmiş sanat eseri değerlendirme uzmanlarına, eksperlere,onarım uzmanlarına, depolama tesislerine, nakliye uzmanlarına ve envanter şirketlerine ulaşabilmenizi sağlıyoruz.

Üstün hasar hizmeti

Koleksiyon uzmanlarımız, hasar uzmanlarımızla beraberce çalışıp restoratörler, değerleme uzmanları ve bağımsız eksperler, nakliye şirketleri konusunda onlara eğilim vermektedirler. Bir sanat eserinin hasar alması veya çalınması durumunda, onu kurtarmak için her türlü çabayı göstereceğiz.

Örnek:

18. yüzyıldan kalma değerli bir ayna asılı olduğu yerden düşerek ciddi bir hasar gördü. Çok üzgün olan sigortalı hasarın onarılamayacak boyutta kötü olduğunu düşünerek hasar ihbarında bulundu. Hasar almış parçanın titizlikle yeniden eski haline gelebilmesi için eksperlerimiz, konusunun uzmanı restoratörler ile beraber incelemede bulundular. Ayna eksiksiz bir şekilde onarılırken diğer taraftan sigortalının diğer benzer değerli eşyaları da incelemeye alındı. Bu ayna gibi diğer değerli bir parçanın da risk altında olduğu ve duvara asma donanımının değiştirilmesi gerektiği tespit edildi. Bu şekilde ileride yaşanılabilecek benzer bir hasarın önüne geçilmiş oldu.


Konut ÖZEL MÜŞTERİLER GRUBU

Sıradışı varlıklarınız için ayrıcalıklı bir sigorta

Eviniz sadece ikamet ettiğiniz yer değildir. Eviniz sizin kişiliğinizi, yaşam biçiminizi, tutkularınızı yansıtan özel bir yerdir. AIG olarak, tüm evlerin birbirinden fsiarklı olduğunu biliyoruz. Işte tüm bunları düşünerek değeri yüksek evlerin farklı ihtiyaçlarını gideren "Özel Müşteriler Grubu Konut ve Eşya Sigortası" ürünümüzü oluşturduk.


KONUT VE EŞYA SİGORTASI ÜRÜNÜMÜZÜN AVANTAJLARI

Eviniz ve eşyalarınız için kapsamlı bir teminat

AIG, olağanüstü konutlarınız ve içindeki benzersiz değerli eşyalarınız için azami düzeyde teminat sağlamaktadır.

All risk teminatı

Sizi, az sayıda kısıtlamanın olduğu, kapsamlı bir sigorta ile maddi hasar ve kayıplara karşı koruyoruz.

Yeni edinilmiş eşyalar

Yeni edindiğiniz eşyalarınız, poliçenizde belirtilen eşya teminat tutarının %25'i oranında teminat altına alınmaktadır. Tüm yeni edinilmiş muhteviyat için söz konusu eşyayı edinmenizi takip eden ilk 90 gün içinde bize bildirimde bulunmanız ve ek primi ödemeniz gerekmektedir.

Dünya çapında teminat

Eşyalarınızı, her nerede olursanız olun herhangi bir fiziksel kayıp veya hasara karşı neredeyse dünyanın her yerinde teminat altına alıyoruz.

Genişletilmiş yeniden yapım maliyeti

Hasar sonrasında konutunuzu tekrar hasar öncesi durumuna getirebilmek adına yapılan tamiratlar ve yeniden yapımı için gereken masrafların sigorta bedelini aşması durumunda poliçe üzerinde belirtilen limitin %25 fazlasına kadar tarafımızdan teminat verilmektedir.

Alternatif konaklama

Teminat kapsamındaki bir riskin gerçekleşmesi sonucu, ikametgahınızın içinde oturulamaz hale gelmesi durumunda, mevcut yaşam standartınızı süredürebilmeniz için yapacağınız konaklama masraflarınızı toplam sigorta bedelinin %25'ine kadar teminat altına alıyoruz.

Kira kaybı

Teminat kapsamındaki bir riskin gerçekleşmesi sonucu, konutun içinde oturulamaz hale gelmesi durumunda, kiracınız konutu boşaltmak zorunda kalırsa, kira kaybınızı poliçe süresince azami 12 aya kadar teminat altına alıyoruz.

Tüm dünyada geçerli sorumluluk teminatı

Kişisel sorumluluk risklerine karşı yüksek teminat limitleri sağlayabiliyoruz.


RİSK YÖNETİMİ VE HASARI ÖNLEME

Potansiyel hasarları önceden tahmin ederek bütünsel bir yaklaşım ile sigorta teminatının ötesinde bir koruma sağlıyoruz. Sigorta teminatınızı tamamlayıcı özelliği ile risk yönetimi hizmetimiz sayesinde sahip olduğunuz değerler hakkında daha fazla bilgi sahibi olacaksınız. Bu sayede önlenecek kayıplar ile uzun vadede sizin için bir tasarruf sağlanmış olacak.

Doğru değerin tespiti

Mevcut piyasa değerlerini araştırıp sigorta bedellerinin doğru olarak belirlendiğinden emin olmanızı sağlarız. Gerektiği durumlarda bağımsız değerleme ve eksper uzmanları ile koordinasyon kurmanıza yardımcı oluruz.

Riziko teftiş çalışmaları

Konutunuz ve eşyalarınız için potansiyel tehditlerin belirlenmesi ve gelecekte olabilecek hasarları ve miktarlarını en aza indirmek için riziko teftişi yapıp çözümler üretiyoruz. Beraber çalıştığımız eksperlerimiz, mimari özellikleri ile değer taşıyan konutlar konusunda uzmandır.

Sigortadan daha fazlası...
Hatalı sıhhi tesisat ve dondurucu soğuklar nedeniyle uğrayabileceğiniz dahili su hasarlarını en aza indirmenize yardımcı olabiliriz. Ev güvenlik sistemi planlama ve tasarımı konusunda size rehberlik sağlayabiliriz. "Özel Müşteriler Grubu" olarak, sofistike ve geniş teminat kapsamlı sigorta ürünlerimiz ve sağladığımız hizmetlerimiz ile benzeri olamayan eşsiz konutlarınızı ve eşyalarınızı en mükemmel şekilde korumaya hazırız.


Örnek:

Fırtına sonrasında sigortalımızın evi hasar aldı. Müşterimiz, tamirat masrafları ile ilgili faturaları bize iki gün sonra iletti. Biz sigortalımıza hasar ödeme çekini aynı gün gönderdik...
Kasko ÖZEL MÜŞTERİLER GRUBU
Sıradışı varlıklarınız için ayrıcalıklı bir sigorta
AIG olarak, birinci sınıf işçilik eseri olan otomobillere sahip olmanın yolunun başarıdan geçtiğini biliyoruz. Yaşam tarzınıza uygun, seçkin ve güçlü sigorta ürünümüz sayesinde siz sadece önünüzdeki yola odaklanabilirsiniz.

KASKO PROGRAMIMIZIN AVANTAJLARI
Arabalarınız için kapsamlı bir teminat
Biz poliçenizde yazılı olan coğrafi sınırlar içerisinde herhangi bir yerde, yaşam tarzınıza göre, arabalarınız içi farklı ihtiyaçlarınıza yönelik kapsamlı bir teminat gerektiğini biliyoruz.

Mutabakatlı değer
Bir hasar talebi ödemesi yapıyorsak, poliçe listesinde yazılı bir araç için ödenecek tutar, poliçe üzerinde yazılı olan tutar anlamına gelir. Poliçe yenilenirken, bu tutarı, güncel maliyetleri ve değerleri yansıtacak şekilde yeniden değerlendirmekteyiz. Klasik araçlar için bu uygulama geçerli olmayacaktır.

Yeni araç değişimi
"0" km yeni aracınız, satın aldığınız tarih itibariyle 18 ay içerisinde, tamir edilemeyecek kadar zarar görür veya çalınırsa, size bir seçim hakkı ve esneklik sunuyoruz. Ya aracınızın yeni modelinin bedelini size ödüyoruz ya da aracınızı aynı marka, model ve özelliğe sahip olan yenisiyle değiştiriyoruz.

Kiralık araç teminatı
Bu teminat,asistans kitapçığında yazılı AIG Asistans Sigortası limitlerine ek olarak uygulanır. Aracınız, bu poliçe kapsamında teminat altına alınan bir riskin gerçekleşmesi sonucu kullanılamaz hale gelirse, aracınızın onarım süresi boyunca veya aracınızın çalınması durumunda hırsızlık tazminat talebi karşılanana kadar geçen süre boyunca aynı özellikteki geçici bir kiralık aracın masrafı tarafımızdan karşılanır. Olay başına ödeyeceğimiz tutar maksimum 7.500 TL'dır.

Kiraladığınız araçlarla ilgili sorumluluk teminatı
Kasko poliçenizin geçerli olduğu coğrafi alan içerisinde ve poliçe süresi boyunca azami 30 güne kadar kiralamış olduğunuz aracın kullanımından kaynaklanan bedensel yaralanma veya maddi bir hasar nedeniyle kiralama şirketine kanunen ödemekle yükümlü olduğunuz masraflar teminat altındadır.

Kendi tamircinizi seçebilirsiniz
Hasar anında anlaşmalı servislerimizden birini tercih edebileceğiniz gibi önceden bize bildirimde bulunarak istediğiniz herhangi bir tamir servis istasyonunda da hasar sonrasında aracınızın onarımını gerçekleştirebilirsiniz.

Orijinal yedek parçalar
En yüksek kalite standartlarına güvenirsiniz. Eğer onarım için orijinal yedek parça gerekliyse her nerede olursa olsun bu parçaların kullanılmasına olanak sağlayacağız.

Koleksiyon araçlar
İster yüksek sigorta bedeline sahip tek araç ister çok sayıda koleksiyon araca sahip olun olağanüstü teminat kapsamı ve hizmetimizden faydalanabileceksiniz. Koleksiyonunuzu tehdit edebilecek potansiyel risklere karşı sizinle beraberce çalışarak sigorta ihtiyacınızı daha kolay bir şekilde gidermenize destek olacağız.

Eksper ve onarım destek
Konusunda uzman eksperlere,araç nakliye şirketlerine ve klasik araç tamir servis istasyonları gibi hizmetlere daha kolay ulaşmanızı sağlayacak iletişim ağımız sayesinde koleksiyonunuzun değerinin korunmasında sizin yanınızda olacağız.

Riziko teftiş
Araçlarınızın daimi olarak bulunduğu garajın acil afet planı bulunuyor mu? Biz, riziko mahallini inceleyerek, aracınızın maruz kalabileceği poansiyel riskleri önceden belirleyip gerekli güvenlik önlemlerini almanızda size yardımcı olacağız.

AIG İngiltere Özel Müşteriler Grubu kasko ürünü ile teminat altında olan Enzo Ferrari marka araç, hasar miktarı 300.000 GBP'yi aşan hasar ile sonuçlanan bir kazaya uğradı. Enzo çok nadir bir model olup, şu ana kadar sadece 400 adet üretilmiştir. Söz konusu benzeri olmayan aracın bu özel durumu ve İngiltere'de tamirinin mümkün olmaması nedeniyle, araç imal edildiği Ferrari'nin Maranello'daki fabrikasına gönderildi. Tamiratın bitmesinden hemen önce ise, sigortalı müşterimizi, onarımı değerlendirmesi ve yapılan işlemlerden memnun olup olmadığını görmek için tamiratın yapıldığı Maranello'ya gönderdik. Onarım tamamlanır tamamlanmaz da aracın tekrar İngiltere'ye gönderilmesini sağladık. Bu hasar organizasyonu sonucunda aracın değerinin korunmuş olması sigortalımızı çok mutlu etti.